Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego jest organizacją powołaną w 2008 roku. Fundatorem i inicjatorem Fundacji jest ówczesny Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu: dr Piotr Zieliński
Zastępca Prezesa Zarządu: mgr Dominik Walczak
Członek Zarządu Fundacji: dr Piotr Kitowski

Fundator – Założyciel:
prof. Bernard Lammek

Rada Fundacji:
Łukasz Bień
Maciej Krzysztof Ciemny
Bartosz Marcin Chojnacki
Krzysztof Karol Dmochowski
Arnold Kłonczyński
Urszula Patocka – Sigłowy
Jacek Jętczak
Ewelina Gutowska – Kozielska

STATUT FUNDACJI