Oferta praktyk w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

            Oferta praktyk w Centrum jest skierowana do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Gdańskiego. Oferujemy zrealizowanie praktyk w dowolnym wymiarze godzinowym. Przed podjęciem praktyk, w przypadku gdy mają być to praktyki obowiązkowe określone w programie studiów należy skonsultować możliwość odbywania ich z kierownikiem praktyk kierunku.

W ramach praktyk istnieje możliwość zdobycia szeregu umiejętności przydatnych zarówno przy realizacji zamierzeń naukowych, ale również w karierze zawodowej w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu. Oprócz wspomnianych umiejętności, których zakres zależny jest od profilu projektów w które zaangażuje się osoba biorąca udział w praktykach każdy praktykant nabędzie wiedzę nt. funkcjonowania Centrum, procedur i zasad organizacji przedsięwzięć na Uniwersytecie Gdańskim.

Biuro Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej:

 • Inicjowanie, koordynowanie, pomoc w organizacji aktywności studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie;
 • Obsługa wydarzeń organizowanych przez Centrum lub we współpracy;
  • Obsługa administracyjna na Uniwersytecie oraz na zewnątrz;
  • Obsługa techniczna;
  • Obsługa audiowizualna:
   • montaż wideo (DaVinci Resolve);
   • wideografia, operowanie kamerą;
   • fotografia;
   • znajomość sprzętu foto/video;
   • umiejętność pisanie scenariusza audiowizualnych from reklamowych;
   • umiejętność obsługi programów graficznych (Canva, Photoshop);
 • Tworzenie treści w social mediach;
 • Pomoc w organizacji Kongresu Młodej Nauki;
 • I inne.

Czasopismo PROGRESS

Proponujemy udział w projekcie dotyczącym historii UG i jego poprzedniczek w zakresie trzech wybranych przez uczestników praktyk obszarów/czynności:

 • Przeprowadzenia wywiadów z wskazanymi przez nas (lub wybranymi przez uczestników praktyk) aktualnymi lub emerytowanymi pracownikami UG. Przygotowane wywiady po ocenie redakcyjnej ukazały by się na stronie internetowej czasopisma Progress oraz w wersji papierowej czasopisma. Zaliczenie polegałoby na przeprowadzeniu jednego wywiadu na podstawie przygotowanych wspólnie z praktykantem pytań.
 • Przeprowadzenia wywiadów z dowolnie wybranymi absolwentami (co najmniej sprzed 10 lat) lub pracownikami. Zaliczenie praktyki polegałoby na przeprowadzeniu jednego wywiadu opartego na kilku przygotowanych przez nas pytaniach i sporządzeniu stenogramu tego wywiadu. 
 • Kwerendy prasowej wybranego rocznika tytułu prasowego (dostępnego online) pod kątem zawartych w nich informacji dotyczących Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie lub Uniwersytetu Gdańskiego. Każdą znalezioną wzmiankę należałoby skopiować do pliku jpg i oznaczyć datą i tytułem.

Wybrane wywiady i artykuły posłużą do stworzenia archiwum badań nad UG i jego historią. W przypadku wykorzystywana przez badaczy w monografiach, artykułach i wystawach przygotowanych materiałów, każdorazowo będzie pojawiała się informacja imienna o wkładzie w przygotowanie materiału roboczego.