Rusza nabór kandydatek i kandydatów do 2 edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterską i doktorską, uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci w roku 2023.

W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu EU Horyzont 2020 Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans, MINDtheGEPs, podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023.

Jednym z działań projektu jest przyznawanie dorocznych nagród za najwyżej ocenioną pracę magisterską i rozprawę doktorską włączającą aspekt płci do badań naukowych. W 2023 roku formuła konkursu została poszerzona i zgłaszać można prace magisterskie i doktorskie oddzielnie z dwóch obszarów: nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. W efekcie, jeśli zgłoszone prace spełnią kryteria konkursowe, jury będzie mogło przyznać 2 nagrody za prace magisterskie (po jednej z każdego obszaru) i 2 za prace doktorskie (po jednej z każdego obszaru). W tegorocznej edycji konkursu, o Nagrodę mogą ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra lub stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w 2022 lub 2023 roku. Nagrody przyznane w każdej z kategorii w roku 2023 wynoszą odpowiednio 2000 zł za prace magisterskie i 3000 zł. za prace doktorskie. Szczegółowe zasady konkursu podane są w Regulaminie Nagrody „Włączam płeć do badań”.

Harmonogram konkursu znajduje się poniżej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania prac magisterskich i doktorskich do konkursu do dnia 20 października 2023 mailowo na adres: marta.dziedzic@ug.du.pl .

Pytania związane z konkursem prosimy kierować mailowo na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *