Szanowni Państwo,

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje trzecią edycję konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników (do 35 roku życia), doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich niezależnie od dziedziny nauki. Organizatorzy oczekują prezentacji realizowanych przez pracowników badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin-off’u lub też udzielenia licencji. 

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2023 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu (przedstawiciele świata nauki i biznesu). Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie (nagrody) oraz formularz udziału na stronie: konkurs.univentum.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *