W listopadzie miały miejsce kolejne wizyty naukowców i studentów z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa, które odbyły się dzięki kierowanemu przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego grantowi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pierwsza z wizyt związana była z działalnością naukową. W jej ramach badacze z Ukrainy odwiedzili wydziały Biologii, Prawa i Administracji oraz Biotechnologii gdzie spotkali się z naukowcami, dydaktykami i osobami kierującymi jednostkami.

Jednym z gości był Profesor Andriy Smitiukh czyli Prorektor ds. Nauki, Kształcenia i Spraw Międzynarodowych odeskiej uczelni. Ukraiński Prorektor spotkał się z Prorektorem Kłonczyńskim by przedyskutować perspektywy dalszej współpracy w zakresie wymian pracowników, doktorantów i studentów oraz realizacji wspólnych projektów naukowych, kulturalnych czy społecznych.

Profesor Smitiukh, będący prawnikiem spotkał się także z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG oraz Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzatą Balwicką-Szczyrbą, prof. UG. Dyskutowano nie tylko o kwestiach nauki ale także możliwości realizacji wspólnych działań z zakresu kształcenia.  

O agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju i o tym jak jej cele są realizowane na Uniwersytecie Gdańskim opowiedzieli pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Dyrektor Centrum dr Krzysztof Szczepaniak opowiedział o tym jak powstała jednostka, jakie konkretnie działania prowadzi na UG i w jego otoczeniu a także o tym jakie formy współpracy mogą zostać podjęte z uczelnią z Odessy.

Podjęto także konkretne decyzje związane z współpracą w zakresie wsparcia młodych naukowców z obydwu uczelni. By bezpośrednio wspierać te działania Rektor Smitiukh zgodził się zostać członkiem Rady Naukowej Czasopisma dla młodych naukowców „Progress”.

Kolejna wizyta związana była z kwestiami dydaktyki i formalnościami dotyczącymi kształcenia. W ramach wizyty kierowanej przez pierwszego Prorektora odeskiej uczelni Maię Nikolaievą uczestnicy spotkali się z pracownikami Centrum Kształcenia Dydaktycznego i Tutoringu. O tym jak wygląda kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych i co oferują kierunki na wydziale opowiedział dr Jarosław Jendza. Natomiast warsztaty dotyczące kwestii kształcenia poprowadziła w siedzibie Centrum dr Beata Karpińska-Musiał.

O procedurach związanych z kształceniem, regulaminach i formalnościach opowiedziała Małgorzata Kamińska z Biura Kształcenia. Zaprezentowała także jak prowadzona jest dokumentacja związana z procesem kształcenia na UG, jakie są możliwości i wyzwania w kontekście zmian w kraju i za granicą.

O historii uczelni opowiedział dr Dominik Bień, którego badania naukowe związane są między innymi z tym jak funkcjonowało szkolnictwo wyższe w Gdańsku w okresie powojennym.

Goście mieli także możliwość odpoczynku, co jak podkreślali było szczególnie cenne biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację w Odessie. Uczestnicy pierwszej z wizyt mieli okazję zobaczyć koncert kapeli, solistów oraz tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego “Jantar”W duszy mi gra… Kayah i Bregović”. Goście mieli także okazję odwiedzić trójmiejskie zabytki i muzea takie jak Muzeum Bursztynu czy Europejskie Centrum Solidarności.

Wizyty realizowało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

Fot. Jakub Zboiński, Łukasz Bień, Dominik Bień0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *