17 stycznia 2024 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się druga Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. W jej trakcie wręczono Nagrody Specjalne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawane z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG, Nagrody Santander Bank Polska dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną dla studentów i doktorantów.

Pochwały i podziękowania

Gala rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Łukasza Bienia. Zauważył on, że jest to wyjątkowa uroczystość, która, pomimo że organizowana po raz drugi już wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej uczelni. Podkreślił też, że gala jest okazją do podziękowań dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju i promocji naszej społeczności. Szczególne podziękowania skierował do władz Uniwersytetu, które umożliwiają realizację wszystkich aktywności.

 Następnie uczestników gali powitali Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski i prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr. hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Jego Magnificencja w swoim wystąpieniu uwypuklił znaczenie działalności pozanaukowej studentów i doktorantów dla wspólnoty środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz konieczność nagradzania tych wysiłków święcie studentów i doktorantów. Zauważył jak ważne jest działanie razem na rzecz wspólnoty akademickiej, która nie byłaby pełna, gdyby nie udział studentów i doktorantów. Z kolei prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, odnosząc się do słów Jego Magnificencji, wskazał również na ogromne znaczenie, jakie dla uniwersytetu oraz tworzenia tzw. wielobarwności życia uniwersyteckiego, ma aktywność studencka i doktorancka w obszarze naukowym, organizacyjnym, artystycznym i sportowym. Profesor zauważył, że organizacja wydarzeń naukowych i pozanaukowych wymaga wiele wysiłku oraz zaangażowania, co również powinno być docenione i właśnie w ramach tej gali jest możliwe.

Po wystąpieniu władz uniwersytetu głos zabrał Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades. Podziękował on władzom Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę oraz zachęcał całą społeczność akademicką do aktywności na polu naukowym i społecznym, podkreślając, że żadne z takich działań nie pozostanie bez echa oraz w przyszłości zostaną one docenione. Wspomniał również o kolejnych projektach, które Santander realizuje z trójmiejskimi uczelniami, szczególnie w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Następnie wystąpili przedstawiciele środowiska doktoranckiego i studenckiego UG: przewodniczący Rady Doktorantów, mgr Sebastian Barczak, oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów, Piotr Patalas. Pierwszy z nich w kilku słowach podkreślił wyjątkowość wydarzenia, którym jest pierwsza Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Podkreślił, że dzięki aktywnym studentom i doktorantom nasza Uczelnia staje się prawdziwą wspólnotą nauki, otwartą na nowe pomysły, dialog i współpracę. Piotr Patalas podziękował wszystkim wyróżnionym – pracownikom oraz studentom i doktorantom, którzy swoim zaangażowaniem zmieniają funkcjonowanie uniwersytetu. Wspomniał także, tak jak jego przedmówcy, prof. Dmochowskiego, nazywając go ogromnym przyjacielem środowiska studenckiego, a nagrodę jego imienia uznał za uhonorowanie działalności i aktywności profesora na rzecz uniwersytetu.

Wręczenie nagród

Po wystąpieniach otwierających Galę Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej prowadzący ją Kacper Wiśniewski rozpoczął część główną wydarzenia, którą było wręczenie nagród zarówno pracownikom, jak i studentom oraz doktorantom. Jako pierwsze wręczono Nagrody im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, osoby niezwykle życzliwej studentom i doktorantom, która niemal do końca życia wspierała ich społeczność. To, iż profesor był otwarty na problemy studentów i doktorantów, skłoniło Parlament Studentów oraz Radę Doktorantów do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie nagrody jego imienia.

W tym roku nagrodę dla pracowników administracyjnych otrzymała Bogumiła Czapiewska z Biura Stypendialnego. Kapituła szczególnie doceniła olbrzymie zaangażowanie w pomoc studentom, opiekę nad nimi w trakcie pracy w Biurze Stypendialnym oraz w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Pani Bogumiła podczas podziękowań wspomniała swoją wieloletnią pracę na Uniwersytecie, przez większość czasu w jednostkach pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami co dawało jej satysfakcję i pozwalało spełnienie zawodowe. Nagrodę dla nauczyciela akademickiego otrzymał dr Wacław Kulczykowski za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego, szczególnie w kontekście promowania nauki w innowacyjny sposób. Doktor Kulczykowski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowym wyróżnieniem. Jego zdaniem najbardziej cenna dla nauczyciela akademickiego powinna być nagroda ustanowiona na wniosek studentów i doktorantów. Następnie wręczone zostały Nagrody Santander dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną. Wręczenie wyróżnień w poszczególnych kategoriach poprzedzało wyświetlenie filmów promocyjnych poszczególnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, w których studenci, doktoranci oraz pracownicy mogą rozwijać swoje pasje naukowe, artystyczne, sportowe czy społeczne. O aktywności kulturalnej odbywającej się między innymi w ramach reprezentowanego przez nią Akademickiego Centrum Kultury „Alternator” opowiedziała Magdalena Niestoruk. Wspomniała o szeregu grup artystycznych, w ramach, których realizować mogą się członkowie społeczności akademickiej. Wiele z tych grup odnosi sukcesy i jest nagradzanych w Polsce i zagranicą.

O działaniach Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej i Parlamentu Studentów UG opowiedział Piotr Patalas. Wskazał na główne grupy działań realizowane przez centrum związane z nauką, integracją społeczności akademickiej i lokalnej, działaniami charytatywnymi i społecznymi oraz działalnością międzynarodową.

Jako ostatni o sukcesach sportowych studentów i doktorantów opowiedział Piotr Walczak, Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG. Sport jest jedną z dziedzin w ramach, których UG wyróżnia się wśród uczelni z całej Polski o czym świadczą wysokie lokaty sportowców, ale także wysokie miejsce w corocznych rankingach samego AZS.

Gala zakończyła się występem Gdańskiej Orkiestry Akademickiej, która wykonała kilka wyjątkowych utworów wzbudzając aplauz i prośby o bis.

Gala inna niż wszystkie

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej została zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej już po raz drugi i jest wydarzeniem wyjątkowym i na naszej Uczelni. Jedną z niewielu okazji by wyróżnić studentów i doktorantów angażujących się nie tylko w aktywności związane z obowiązkami wynikającymi z programu studiów.  Wyjątkowa jest też Nagroda im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego dla najbardziej zaangażowanych w rozwój środowiska studenckiego pracowników naukowych i administracyjnych.

             Aktywność i zaangażowanie w organizację akcji związanych z rozwiazywaniem problemów społecznych, przygotowanie i udział w zawodach sportowych czy rozwijanie pasji artystycznych obok aktywności na polu naukowym nie dotyczy wszystkich osób studiujących na Uniwersytecie Gdańskim. Te dodatkowe aktywności wymagają więcej pracy, często bez bezpośredniej gratyfikacji, ale są podejmowane z różnych powodów, jak chęć pomocy, sprawdzenie siebie czy artystyczna ekspresja. Niezależnie od motywacji działania takie zmieniają na lepsze środowisko akademickie UG. Liczba laureatów, którzy w czasie Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej otrzymali nagrody i wyróżnienia, pokazuje, że Uniwersytet Gdański jako uczelnia daje duże możliwości rozwoju i to nie tylko na polu naukowym. Uczelnia zachęca do kreatywności studentów i doktorantów, a jej władze dostrzegają ich starania i potencjał i pomagają go urzeczywistnić.

Poniżej link do zdjęć

https://drive.google.com/drive/folders/1cFlLmdckaFTjZMrf_wOx1dg-xqJ32e68?usp=sharing

Agnieszka Bień, Piotr Patalas

fot. Andrzej Nuckowski, Łukasz Bień

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *