Na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka ze studentami i doktorantami trójmiejskich Uczelni. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG Piotr Patalas. Minister podczas spotkania odniósł się w swojej wypowiedzi oraz w odpowiedziach na pytania do kwestii zapowiadanych zmian w wysokości i zasadach Funduszu Stypendialnego, budowy Domów Studenckich, zasadach grantów naukowych oraz dbania o zdrowie psychiczne. Bez wątpienia kwestie socjalne pojawiały się najczęściej w pytaniach uczestników. Na problemy studentów związane z kwestiami stypendialnymi zwrócił Przewodniczący Parlamentu Studentów UG Bartosz Chojnacki. O problemach dotyczących domów studenckich wypowiadał się Wojciech Giernat z PSUG.

W trakcie spotkania wybrzmiał także głos doktorantów, szczególnie z podmiotów zrzeszonych w Związku Uczelni Fahrenheita, Sebastian Barczak z Rady Doktorantów UG wspominał o stypendiach i zapomogach a także dofinansowaniu hoteli asystenckich. Przewodnicząca Rady Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dagmara Kroll pytała o kwestie dostępu do grantów natomiast Ignacy Rogoń Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej wyraził prośbę o włączenie doktorantów w prace nad nowelizacją ustawy

Kwestie doktorantów były istotnym punktem spotkania. Jak zauważył Minister w ostatnich latach byli oni w uczelniach „zapomnianą” grupą co ma ulec zmianie.

Kwestie socjalne i bardzo trudna sytuacja materialna studentów i doktorantów są jednymi z podstawowych problemów na jakie wskazują od dawna władze Parlamentu Studentów i Rady Doktorantów UG i o czym wspominali w liście wystosowanym do Ministra Dariusza Wieczorka 16 grudnia 2023.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *